Privacy

Bescherming van privacy heeft recent via de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AvG) meer aandacht gekregen. Deze praktijk hecht sterk aan het medisch beroepsgeheim. Dit bestaat overigens al eeuwenlang en wordt dus niet alleen door de AvG maar al veel langer door beroepsorganisaties als de KNMG beschermd. Dit houdt in dat u in de behandelkamer vrijuit kunt spreken, zonder dat u bevreesd zou hoeven te zijn dat anderen hierover vernemen. Ook de informatie dàt u wellicht in deze praktijk komt of bent geweest, mag niet zonder toestemming gedeeld worden.

Uw dossier wordt bewaard in het archief van de praktijk. Ik werk met een ISO-beveiligd Elektronisch Patiënten Dossier (EPD). In overeenstemming met wettelijke voorschriften worden uw gegevens na afsluiten van uw behandeling 20 jaar bewaard en daarna vernietigd. De inhoud van uw dossier (brieven, verslagen) is door u opvraagbaar. Behalve aan de verwijzer (meestal uw huisarts) worden door mij geen berichten verstuurd aan anderen over de inhoud van uw behandeling.

Slechts bij hoge uitzondering kan een arts worden verplicht medische informatie te verstrekken, bijvoorbeeld aan een rechter in een strafzaak. De arts is dan verplicht op te treden als getuige-deskundige. Ook de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vraagt voor kwaliteitsdoeleinden, toezending van uw (gecodeerde) diagnose en zogenaamde ‘zorgvraagtypering’ bij uw behandeling. De NZa zegt overigens toe deze gegevens als vertrouwelijke informatie te beheren. Mocht u het bezwaarlijk vinden dat de NZa hiervan via Akwa GGZ (Alliantie Kwaliteit in de Geestelijke GezondheidsZorg) bericht krijgt, dan kunt u een zogenaamde privacyverklaring invullen en deze opsturen. Dan bent u hiervan vrijgesteld.

Een verzoek om inlichtingen over uw diagnose en inhoud van uw behandeling, bijvoorbeeld van een uitkeringsinstantie) wordt alleen beantwoord met uw schriftelijke toestemming. Deze toestemming is slechts gericht aan één bij naam te noemen medisch adviseur. Omdat de inhoud van deze berichtgeving als onderdeel van uw dossier ook opvraagbaar is, kunnen uitgaande berichten ook vooraf besproken worden.