Kosten

Vergoeding van uw behandeling
Praktijk Van der Ziel heeft contracten met alle zorgverzekeraars afgesloten voor specialistische GGZ-behandeling. De kosten van uw behandelingen worden daardoor vergoed vanuit uw basisverzekering en worden rechtstreeks gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar.

Een aantal zorgverzekeraars hanteert een budgetplafond. Dit zijn alle zorgverzekeraars die vallen onder de zorgverzekeringsconcerns CZ, VGZ en Zilveren Kruis. Voor een overzicht van alle zorgverzekeraars klik hier. Als dit plafond bereikt is kan ik zonder toestemming van uw zorgverzekeraar geen (nieuwe) behandeling bij u starten. Overigens is het ook mogelijk om, buiten uw verzekering om, zelf uw behandeling te bekostigen. In dat geval krijgt de verzekeraar geen factuur en geen informatie over de diagnose en de verrichtingen. Mijn uurtarief is dan € 110,–.

Eigen risico
Uw behandeling kan vanuit de Basisverzekering volledig vergoed worden, met uitzondering van uw eigen risico. Het verplichte (minimale) eigen risico is door de overheid bepaald, en kan afhankelijk van uw polis hoger uitvallen. Het eigen risico wordt door de zorgverzekeraars verrekend per kalenderjaar.

No show (geen bericht bij afwezigheid)
Niet nagekomen afspraken worden door de zorgverzekeraars niet vergoed. Mocht u onverwacht verhinderd zijn of u voelt zich te ziek om te komen, dan dient deze afspraak 24 uur voor aanvang afgezegd te worden. Is de afspraak niet tijdig afgezegd, dan wordt hiervoor € 40,– in rekening gebracht. Betreft het een medicatieconsult, dan wordt hiervoor € 25,– in rekening gebracht. U krijgt hiervan een factuur thuisgestuurd.